3CE MINI MAKEUP BRUSH KIT

1.800.000 VND

Tình trạng: Còn hàng

Đầu lông cọ làm bằng lông thỏ, các sợi lông tốt nhất có độ dài và mềm đồng đều được chọn lọc để tạo ra những cây cọ có mật độ sợi dày. Điều này giúp cho việc phân tán chất liệu có tỉ lệ tốt nhất. 제품 요약정보 사이즈 : 파우치 -접었을때 - 17.5cm x 11cm 펼쳤을때 – 33cm x 17.5cm  POWDER & BLUSH BRUSH - 총장 12.3cm / 핸들 8.1cm / 헤어 4.2cm / 두께 1.6cm  FOUNDATION BRUSH - 총장 11.7cm / 핸들 9.5cm / 헤어 2.2cm / 두께 2.6cm  DUAL CONCEALER BRUSH - 총장 11.6cm / 핸들 9.8cm / 헤어 1.2cm(위), 0.6cm(아래) / 두께 0.8cm  EYE SMUDGE & POINT BRUSH - 총장 11.7cm / 핸들 9.5cm / 헤어 1.3cm(위), 0.9cm(아래) / 두께 0.8cm  EYE SHADOW & LINER BRUSH - 총장 11.6cm / 핸들 9.9cm / 헤어 1cm(위) , 0.7cm(아래) / 두께0.9cm  DUAL EYE BROW BRUSH - 총장 11.9cm / 핸들 8.8cm / 헤어 0.7cm (위), 2.4cm(아래) / 두께 2.6cm  LIP BRUSH - 총장 13cm / 핸들 12cm / 헤어 1cm / 두께 0.8cm  (*측정 위치에 따라 1~2cm 정도의 차이가 생길 수 있습니다.)  재질 : 겉감-나일론 / 안감-나일론, 배색-폴리에스터 모 - 독일산 인조모 / 핸들 - 우드, 알루미늄  제조국 : 파우치 – 한국 / 브러쉬 – 중국  책임판매업자 및 제조업자 : (주)난다 / 파우치 - 주식회사 찬예솔 / 브러쉬 - (주)한솔코스메틱  기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 : 해당없음  소비자상담관련 전화번호 : 0502-707-8888  품질보증기준 : 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해 드립니다.  사용 시의 주의사항 : 1) 무리한 힘을 주어 사용하여 인체에 해가 되지 않도록 주의할 것 2) 유아.소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 용도 이외의 목적으로 사용하지 말 것 3CE의 모든 제품은! 01. 단 한번이라도 사용흔적이 있거나  02. 수축필름 포장이 되어있는 상품의 포장이 훼손될 경우  03. 봉합스티커가 제거된 경우 교환이나 반품이 절대 불가능하오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

Đầu lông cọ làm bằng lông thỏ, các sợi lông tốt nhất có độ dài và mềm đồng đều được chọn lọc để tạo ra những cây cọ có mật độ sợi dày. Điều này giúp cho việc phân tán chất liệu có tỉ lệ tốt nhất.

제품 요약정보

사이즈 : 파우치 -접었을때 - 17.5cm x 11cm 펼쳤을때 – 33cm x 17.5cm 
POWDER & BLUSH BRUSH - 총장 12.3cm / 핸들 8.1cm / 헤어 4.2cm / 두께 1.6cm 
FOUNDATION BRUSH - 총장 11.7cm / 핸들 9.5cm / 헤어 2.2cm / 두께 2.6cm 
DUAL CONCEALER BRUSH - 총장 11.6cm / 핸들 9.8cm / 헤어 1.2cm(위), 0.6cm(아래) / 두께 0.8cm 
EYE SMUDGE & POINT BRUSH - 총장 11.7cm / 핸들 9.5cm / 헤어 1.3cm(위), 0.9cm(아래) / 두께 0.8cm 
EYE SHADOW & LINER BRUSH - 총장 11.6cm / 핸들 9.9cm / 헤어 1cm(위) , 0.7cm(아래) / 두께0.9cm 
DUAL EYE BROW BRUSH - 총장 11.9cm / 핸들 8.8cm / 헤어 0.7cm (위), 2.4cm(아래) / 두께 2.6cm 
LIP BRUSH - 총장 13cm / 핸들 12cm / 헤어 1cm / 두께 0.8cm 
(*측정 위치에 따라 1~2cm 정도의 차이가 생길 수 있습니다.) 
재질 : 겉감-나일론 / 안감-나일론, 배색-폴리에스터 모 - 독일산 인조모 / 핸들 - 우드, 알루미늄 
제조국 : 파우치 – 한국 / 브러쉬 – 중국 
책임판매업자 및 제조업자 : (주)난다 / 파우치 - 주식회사 찬예솔 / 브러쉬 - (주)한솔코스메틱 
기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 : 해당없음 
소비자상담관련 전화번호 : 0502-707-8888 
품질보증기준 : 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해 드립니다. 
사용 시의 주의사항 : 1) 무리한 힘을 주어 사용하여 인체에 해가 되지 않도록 주의할 것 2) 유아.소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 용도 이외의 목적으로 사용하지 말 것

3CE의 모든 제품은!

01. 단 한번이라도 사용흔적이 있거나 
02. 수축필름 포장이 되어있는 상품의 포장이 훼손될 경우 
03. 봉합스티커가 제거된 경우 교환이나 반품이 절대 불가능하오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

Sản phẩm mới nhất

3CE VietNam

    Chủ sở hữu: Lê Anh Tuấn
    Mã số thuế: 0107884834 Ngày cấp: 13/06/2017 Nơi cấp: Chi cục thuế Quận Đống Đa
    Địa chỉ: 178 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
    SĐT: 0333 333 373
Cung cấp bởi Sapo

0